สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทะ

Banmaetha Schoolปรับรูปแบบการเรียนการสอน

วันที่กิจกรรม : 2021-08-23

โรงเรียนบ้านแม่ทะ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านแม่ทะ